Aviso Legal

Denominación Social: Nosa Enerxía Sociedade Cooperativa Galega

Nome Comercial: Nosa Enerxía Sociedade Cooperativa Galega

Domicilio Social: Rúa Pedral, 36; 36619 Vilagarcia de Arousa; Pontevedra

CIF / NIF:F94090792

Teléfono: 900831165 - 681608386

correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Inscrita no Rexistro:Inscrita no Rexistro de Cooperativas de Galicia, folla de inscrición número 384-SCT

OBXECTO

Nosa Enerxía, S.C.G, responsable do sitio web, pon a disposición dos usuarios o presente documento co que pretende dar cumprimento ás obrigas dispostas na Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico (LSSI-CE), así como informar a todas as persoas usuarias do sitio web respecto a cales son as condicións de uso do sitio web.

Toda persoa que acceda a este sitio web asume o papel de usuario, comprometéndose á observancia e cumprimento rigoroso das disposicións aquí dispostas, así como a calquera outra disposición legal que fóra de aplicación.

Nosa Enerxía, S.C.G resérvase o dereito a modificar calquera tipo de información que puidese aparecer no sitio web, sen que exista obriga de preavisar ou poñer en coñecemento dos usuarios as devanditas obrigas, entendéndose como suficiente coa publicación no sitio web do Nosa Enerxía, S.C.G.

Responsabilidade

Nosa Enerxía, S.C.G. exímese de calquera tipo de responsabilidade derivada da información publicada no seu sitio web, sempre que esta información fose manipulada ou introducida por un terceiro alleo a este.

O sitio web do Nosa Enerxía, S.C.G. pode utilizar cookies (pequenos arquivos de información que o servidor envía ao ordenador de quen accede á páxina) para levar a cabo determinadas funcións que son consideradas imprescindibles para o correcto funcionamento e visualización do sitio. As cookies utilizadas no sitio web teñen, en todo caso, carácter temporal coa única finalidade de facer máis eficaz a súa transmisión ulterior e desaparecen ao rematar a sesión do usuario. En ningún caso se utilizarán as cookies para recoller información de carácter persoal.

Dende o sitio web do cliente é posible que se redirixa a contidos de terceiros sitios web. Dado que Nosa Enerxía, S.C.G. non pode controlar sempre os contidos introducidos polos terceiros nos seus sitios web, este asume ningún tipo de responsabilidade respecto aos devanditos contidos. En todo caso, Nosa Enerxía, S.C.G. manifesta que procederá á retirada inmediata de calquera contido que puidese contravir a lexislación nacional ou internacional, a moral ou a orde pública, procedendo á retirada inmediata da redirección ao devandito sitio web, poñendo en coñecemento das autoridades competentes o contido en cuestión.Nosa Enerxía, S.C.G. non se fai responsable da información e contidos almacenados, a título enunciativo pero non limitativo, en foros, chat ´ s, xeradores de blogs, comentarios, redes sociais ou calquera outro medio que permita a terceiros publicar contidos de forma independente na páxina web de Nosa Enerxía, S.C.G.. Non obstante e en cumprimento do disposto no art.º 11 e 16 da LSSI-CE, Nosa Enerxía, S.C.G. ponse a disposición de todos os usuarios, autoridades e forzas de seguridade, e colaborando de forma activa na retirada ou no seu caso bloqueo de todos aqueles contidos que puidesen afectar ou contravir a lexislación nacional, ou internacional, dereitos de terceiros ou a moral e a orde pública. En caso de que o usuario considere que existe no sitio web algún contido que puidese ser susceptible desta clasificación, prégase notifíqueo de forma inmediata ao administrador do sitio web.

Este sitio web foi revisado e probado para que funcione correctamente. En principio, pode garantirse o correcto funcionamento os 365 días do ano, 24 horas ao día. Non obstante, Nosa Enerxía, S.C.G. non descarta a posibilidade de que existan certos erros de programación, ou que acontezan causas de forza maior, catástrofes naturais, folgas, ou circunstancias semellantes que fagan imposible o acceso á páxina web.

Protección de datos persoais

Nosa Enerxía, S.C.G. encóntrase profundamente comprometido co cumprimento da normativa española de protección de datos de carácter persoal, e garante o cumprimento íntegro das obrigas dispostas, así como a implementación das medidas de seguridade dispostas no art.º 9 da Lei 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD) e no Regulamento de Desenvolvemento da LOPD.

Nosa Enerxía, S.C.G. pon a disposición dos usuarios a Política de Privacidade da entidade informando os usuarios respecto aos seguintes aspectos:

-Datos do Responsable do tratamento.

-Datos tratados.Fichero no que se almacenan.

-Finalidade do tratamento.

-Obrigatoriedade ou non de facilitalos, así como as consecuencias en caso de non os facilitar.

-Sobre os dereitos que asisten a todo usuario e o procedemento para exercitalos.

Propiedade Intelectual e industrial

O sitio web, incluíndo a título enunciativo pero non limitativo a súa programación, edición, compilación e demais elementos necesarios para o seu funcionamento, os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos son propiedade de Nosa Enerxía, S.C.G. ou no seu caso dispón de licenza ou autorización expresa por parte dos autores. Todos os contidos do sitio web se encontran debidamente protexidos pola normativa de propiedade intelectual e industrial, así como inscritos nos rexistros públicos correspondentes.

Independentemente da finalidade para a que fosen destinados, a reprodución total ou parcial, uso, explotación, distribución e comercialización, require en todo caso da autorización escrita previa por parte de Nosa Enerxía, S.C.G.. Calquera uso non autorizado previamente por parte de Nosa Enerxía, S.C.G. será considerado un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor.

Os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos alleos a Nosa Enerxía, S.C.G. e que puidesen aparecer no sitio web, pertencen aos seus respectivos propietarios, sendo eles mesmos responsables de calquera posible controversia que puidese suscitarse respecto a estes. En todo caso, Nosa Enerxía, S.C.G. conta coa autorización expresa e previa por parte destes.

Nosa Enerxía, S.C.G. recoñece a favor dos seus titulares os correspondentes dereitos de propiedade industrial e intelectual, non implicando a súa soa mención ou aparición no sitio web a existencia de dereitos ou responsabilidade ningunha de Nosa Enerxía, S.C.G. sobre estes, como tampouco respaldo, patrocinio ou recomendación por parte deste.

Para realizar calquera tipo de observación respecto a posibles incumprimentos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como sobre calquera dos contidos do sitio web, pode facelo a través do seguinte correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

Lei Aplicable e Xurisdición

Para a resolución de todas as controversias ou cuestións relacionadas co presente asedio web ou das actividades nel desenvolvidas, será de aplicación a lexislación española, á que se someten expresamente as partes, sendo competentes para a resolución de todos os conflitos derivados ou relacionados co seu uso os Xulgados e Tribunais de de Vilagarcía de Arousa.

 

Entidades socias:

TECGAL cousas da terra cdr portas abertas en comun espazocoop itaca boa vida concello de san sadurninho BNG adega Lugo a galleira cultura do pais agaca comunidade de montes de asados amigos da terra cidadania abeiro equo galicia galivoltaica sl Semente sacauntos lareira de alen photo 2021 09 09 00 13 00 circulo de recreo de lalin Pegadas S coop galega esquerda unida lugo novo 7H cooperativa aldea coop A Gentalha do Pichel ACDeM Armadiña Ouresnse en Comun teatro ensalle numax amarelante it fabricacion  comunidade de montes en man comun de couso Casa Pousadoira Mexillón de Galicia MilhulloatameigaLOGOTIPO DORADO NAIdaveigaecocelta2

 

Entidades colaboradoras:

rianxoconcello de amesconcellodemoañanasa social mediamontaxes lagoaa casa de anacervexa bubeladentalioforococheselectricosXesmegaXesmegaCasa QuiñonesLMT Abogadosregueiro