Tarifa 3.0TD

Tarifa de baixa tensión con potencia contratada superior a 15kW ( pequenas ou medianas industrias e empresas, locais comerciais…) e que terá 6 períodos horarios, sendo o P1, o periodo máis caro e o P6 o periódo máis económico.

O horario establecido para cada un dos 6 períodos xa non variará segundo esteamos no verán ou no inverno, senón que dependerá da tempada na que esteamos.

Períodos de enerxía e potencia

Os doce meses do ano dividiranse nun total de catro tempadas: alta, media alta, media e baixa. É importante ter en conta que esta división non será a mesma na Península, Canarias, Baleares, Ceuta e Melilla.

A potencia contratada en cada un dos períodos tarifarios 3.0TD debe ser ascendente. Por exemplo: a potencia do período 2 (P2) debe ser sempre igual ou superior á do período 1 (P1), pero nunca menor.

Polo tanto, o prezo de cada período dependerá da estación e do día en que se faga o consumo.

4meses

 

5tipos

 

As horas de cada período segundo o tipo de día:

 

6horas

 

En formato táboa:

 

TABOA

 

 

Dende o 1 de outubro de 2022 ao 31 de outubro do 2022, o prezo da compensación do autoconsumo será de 21 céntimos por cada kWh.

 

Dende o 1 de novembro de 2022 ao 31 de decembro do 2022, o prezo da compensación do autoconsumo será de 18 céntimos por cada kWh.

 

 

 

 

POTENCIA dende o 01/10/2022 ao 31/10/2022

PERIODO

P1 P2 P3 P4 P5 P6

(€/kW-ano)

14,840099

11,527305

5,523259

4,637486

2,95758

2,080529

ENERXÍA dende o 01/10/2022 ao 31/10/2022

(€/kWh)

0,390755

0,401463

0,309318

0,300168

0,3194

0,297778

 

 

POTENCIA dende o 01/11/2022 ao 31/12/2022

PERIODO

P1 P2 P3 P4 P5 P6

(€/kW-ano)

14,840099

11,527305

5,523259

4,637486

2,95758

2,080529

ENERXÍA dende o 01/11/2022 ao 31/12/2022

(€/kWh)

0,31891

0,32494

0,249155

0,240498

0,254178

0,237339

 

 

 

Duración: un ano

Revisión de prezos: trimestral e/ou conforme se modifiquen os peaxes fixados polo Ministerio de Industria, ou os conceptos regulados. No caso de modificalas antes comuncicaríamolo ás persoas consumidoras ao seu correo electrónico con suficiente antelación.

Outros conceptos: non inclúe alugueiro do contador, imposto eléctrico, nin IVE, nin o financiamento do Bono Social nin o axuste do tope do gas.

 

Contratar

 

Más en esta categoría: « Tarifa 2.0TD